Holvikaari

HolvikAARI on 2017 valmistunut, lastensuojelulaitokseksi rakennettu kodinomainen talo.

Holvikaari sijaitsee Tevaniemen idyllisessä kyläkeskuksessa Ikaalisissa Kyrösjärven läheisyydessä. Matkaa Tampereelta 80 km, Ikaalisista 25 km ja Parkanosta 20 km.

Tilat ja ympäristö

Jokainen lapsi saa oman huoneen, joka on tilava ja valoisa. Huoneet on peruskalustettu ja viimeistellään jokaisen lapsen näköiseksi omaksi huoneeksi. Holvikaaren yhteiset tilat ovat avaria ja valosia ja Holvikaarta ympäröi tilava piha-alue.

Toiminta

Jokainen Holvikaareen tuleva lapsi saa oma-ohjaajan, joka vastaa lapsen asioista. Holvikaaressa kasvatuksen tavoitteena on tukea lasta löytämään omat voimavaransa ja vahvuutensa. Autamme lasta luottamaan omiin kykyihinsä ja kantamaan vastuuta itsestään ikä- ja kehitystasonsa mukaisesti. Lapsen vanhemmat ja muu lähipiiri ovat tärkeitä kasvatuskumppaneita, joiden kanssa työskennelään tiiviisti kohti asiakassuunnitelman tavoitteita. Jokaiselle lapselle tehdään kasvatussuunnitelma, jossa raamitetaan hoidon ja kasvatuksen suuntaa Holvikaaressa sen lapsen kohdalla.

Osallisuus

Lasta kuullaan ja kuunnellaan arjessa jatkuvasti ja häntä rohkaistaan sanomaan oma mielipiteensä. Yhteisökokouksissa luodaan lapsille yhteistä arkea ja opetetaan vastuunottoa myös yhteisistä asioista. Pyrimme löytämään jokaiselle lapselle mielekkään harrastuksen koulutyön rinnalle, jotta lapsen arki muodostuisi mahdollisimman ikätasoisesti normaaliksi.

OMAVALVONTASUUNNITELMA >>