PALVELUT

Holvikoti Oy tarjoaa yksityisiä lastensuojelupalveluja.

Sijaishuolto

Holvikoti Oy on yksityinen lastensuojelupalveluja tuottava yritys, joka tarjoaa ympärivuorokautista sijaishuoltoa kahdessa yksikössä – Holvikodissa ja Holvikaaressa. Molemmat yksiköt ovat 7-paikkaisia lastensuojelulaitoksia. Sekä Holvikoti että Holvikaari vastaanottavat avohuollon tukitoimena sijoitettuja tai huostaan otettuja 4-17 – vuotiaita lapsia ja nuoria. Kiireellisten sijoitusten paikkatilannetta voit kysyä suoraan yksiköistä.

Jälkihuolto

Holvikoti Oy tarjoaa jälkihuollon palveluja itsenäistyville nuorille. Jälkihuollon tuen määrä ja laatu ovat sovittavissa vastaamaan jokaisen nuoren tarpeita. Jälkihuoltoa varten Holvikodilla on tarjota jälkihuoltoasunto sijaishuollon yksiköitten välittömässä läheisydessä. Nuori voi myös asua Tevaniemen ulkopuolella.

Valvotut tapaamiset

Holvikoti Oy tarjoaa valvottuja tapaamisia sitä tarvitseville perheille. Tapaamiset voivat tapahtua Holvikodin asunnossa Tevaniemessä tai muualla. Tapaamisten kesto ja sisältö ovat sovittavissa asiakaskohtaisesti.